Bergs slussar, Loggvägen 2. 013-600 76

Bokabord


Bokabord

Vi håller öppet Fredag – Söndag helga året!

Fredag 16.00-21.00
Lördag 13.00-21.00
Söndag 12.00-16.00

Avboka reservation

Steg 1: Välj datum och klockslag